https://www.xemlicham.com/scripts/tieqviet/chuyen-doi-tieng-viet-moi-online.png

Bộ Chuyển Đổi Tiếng Việt Mới

Chuyển đổi tiếng Việt - Tiếq Việt online

Là bộ công cụ giúp bạn chuyển đổi nhanh Tiếng Việt cũ sang Tiếq Việt cải tiến dựa theo quy tắc của PGS.TS. Bùi Hiền

Nhập văn bản Tiếng Việt cần chuyển đổi

Kết quả chuyển đổi sang Tiếq Việt mới

Sao chép Chia sẻ ngay


Về bộ Tiếq Việt mới

PGS.TS. Bùi Hiền cho rằng, trải qua gần một thế kỷ đến nay chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, vật tư... hơn. Theo đó, cách viết tiếng Việt sẽ giống với ngôn ngữ thông thường, không còn các chữ ghép ch-tr-nh… Như vậy "giáo dục" phải viết là "záo zụk", "nhà nước" là "n'à nướk", "ngôn ngữ" là "qôn qữ"...


Quy tắc chuyển đổi của Tiếq Việt mới

PGS. TS Bùi Hiền đề xuất thay đổi các phụ âm như sau: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm “nhờ” (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên sẽ tạm thời sử dụng kí tự ghép n’ để biểu đạt.

bộ chuyển đổi tiếng việt mới


Chữ cái cũ Chữ thay thế
Ch C
Đ D
G G
Ph F
C, Q, K K
Ng, Ngh Q
R R
S S
Kh X
Th W
D, Gi, R Z
Nh N'

Ví dụ: bài thơ Tứ Ấy của nhà thơ Tố Hữu

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời

Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ...


Kết quả Tiếq Việt mới như sau

Từ ấy coq tôi bừq nắq hạ
Mặt cời cân lý cói kua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Zất dậm hươq và zộn tiếq cim...

Tôi buộk lòq tôi với mọi qười
Dể tìn' caq cải với căm nơi
Dể hồn tôi với bao hồn xổ
Gần gũi n'au wêm mạn' xối dời

Tôi dã là kon kủa vạn n'à
Là em kủa vạn kiếp fôi fa
Là an' kủa vạn dầu em n'ỏ
Xôq áo kơm, kù bất kù bơ...


Lời kết:

Do đây là dự án còn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển của PGS.TS. Bùi Hiền và công cụ hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo do chúng tôi tự phát triển dựa trên quy tắc chuyển đổi mà tác giả đề xuất.

Chúng tôi không chụi trách nhiệm trước bất cứ hành động chia sẻ nhầm mục đích khiếm nhã, đã kích có liên quan đến tôn giáo, chính trị của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.


Tham khảo tài liệu về Tiếq Việt mới

> PGS Bùi Hiền công bố phần 2 cải tiến 'Tiếq Việt' sau 40 năm nghiên cứu
> Đề xuất cải tiến Tiếng Việt dài 16 trang (gồm hai phần) của PGS.TS